Oczyszczacze powietrza – dlaczego warto je kupić?

Kwestia pyłu zawieszonego w powietrzu trafiła już do świadomości przeciętnego obywatela Polski i coraz rzadziej bywa marginalizowana. Polacy dostrzegli, iż jakość powietrza, które na co dzień wdychamy, silnie oddziałuje na nasze samopoczucie. Póki nie zostaną zastosowane efektywne rozwiązania, każdy musi zadbać o swoje zdrowie, na przykład poprzez korzystanie z oczyszczacza powietrza.

Oczyszczacze powietrza – to już nie nowinka na polskim rynku

Im bardziej zindustrializowany rejon, tym bardziej prawdopodobne jest niebezpieczeństwo obecności wysokiego stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Na rozwój szeregu schorzeń układu oddechowego narażeni są zwłaszcza mieszkańcy większych miejscowości oraz okolic w pobliżu zakładów przemysłowych emitujących do atmosfery obfite ilości pyłów zawieszonych. Codzienne korzystanie z oczyszczaczy powietrza jest sposobem na znaczące zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pyłów na zdrowie. I nie jest to obecnie coś nowego na naszym rynku – oczyszczacze powietrza szeregu renomowanych producentów, jak np. LIFAair, Meaco czy Airdog, od lat obecne są w asortymencie polskich sklepów. Co ważne, poza wyłapywaniem z atmosfery pyłów, nierzadko posiadają one również inne użyteczne funkcje.

Oczyszczacze powietrza odfiltrowują nie tylko pyły i bakterie

Oczyszczacze powietrza występują w kilku rozmiarach, w związku z tym łatwo dostaniemy sprzęt najlepsze do określonej objętości wnętrza. Są to urządzenia niezbyt duże, więc bez wysiłku daje się je przestawiać pomiędzy pokojami. Oprócz eliminowania z powietrza pyłów PM10 i PM2,5, wychwytują one też grzyby oraz drobnoustroje, które mogą powodować liczne reakcje alergiczne czy też choroby, a także niebezpieczny benzen. Wiele oczyszczaczy powietrza ponadto nawilża oraz jonizuje cząsteczki powietrza, co tworzy w mieszkaniu orzeźwiającą atmosferę, a jednocześnie umożliwia mocniejszy sen. Część urządzeń posiada również czujniki ostrzegające o wysokim stężeniu dwutlenku węgla. Nabycie oczyszczacza powietrza zaleca się w szczególności alergikom.