Co warto wiedzieć o fakturze proforma?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty, kliknij tutaj.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją firmę, ale również i większość osób dokonujących zakupów online, mieli choć raz kontakt z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Czym jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, zatem często spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Poleca się aczkolwiek zostawić ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia danej oferty. Nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo tyczy się sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie jest wykonana, wobec tego warunki transakcji w niej przedstawione mogą nadal być zmienione.

Jak wygląda i kiedy można wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma wygląda i zawiera te same elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów (wystawcy i odbiorcy),
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • wskazanie terminu wykonania usługi bądź doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Aby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę należy oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy klient przeleje już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.