Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

automatyczna windykacja należności

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Aplikacja Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności przelania opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje identyczną ilość paragonów oraz faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w wyznaczonym czasie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – dodaj własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może ustawić własne harmonogramy działań wszczynanych względem opieszałych kontrahentów, określając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, iż wspomniane wyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających należności, a po paru miesiącach bywa także przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]