Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Generator not księgowych znajdziesz na flobo.io.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo prędzej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z etapów działań upominawczych czy wystawiać od razu?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Wszak przyczyną opóźnienia we wniesienia należności mogą być chwilowe problemy z wypłacalnością bądź zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych

W chwili, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego darmowo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada także kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]