Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Na http://tinyurl.com/y83z97r7 zamówisz badania psychotechniczne Bielsko Biała.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu testom. Są one niezbędne w przypadku dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić zatem, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek badanego, gdyż badane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co 5 lat, lecz gdy mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są przeprowadzać badania corocznie.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]