Badania wysokościowe – w jakim celu wykonuje się testy

Dowiedz się, jak zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała. Kliknij tu.

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność przeprowadzania drobiazgowych badań sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania czynności wiążących się z pracą na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na masztach, rusztowaniach, kominach itd. Specjalne badania pozwalają wykluczyć występowanie problemów ze wzrokiem bądź innych dolegliwości mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z 3 części – badania neurologicznego, laryngologicznego oraz okulistycznego. Specjalista bada pacjenta w kierunku padaczki, wad wzroku lub chorób błędnika. Uzupełnieniem jest rutynowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania eliminują kandydatów?

Badania do pracy na wysokości należy wykonywać co 2-3 lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą poddawać się im częściej – co roku. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, zez, jak również padaczka i schorzenia narządów ruchu. Co ciekawe używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że praca wykonywana jest w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi wieżowych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]