Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Tu znajdziesz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Za sprawą otwarcia się Polski na firmy z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze sporządzają multum zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, że online łatwo wyszperać bezpłatne narzędzia oferujące translację, nadal nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nierzadko obligatoryjne, przykładowo jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie wyliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas wykonania, stopień trudności przekładu – to ma wpływ na ostateczną cenę usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztowało nas tłumaczenie tekstu wpływ mają przytoczone poniżej elementy:
1. Język, z którego lub na który potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (portugalski, francuski) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (m.in. białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest zasadniczo o wiele tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematy, które opisuje dokument. Translacja prac akademickich, kontraktów handlowych lub opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej branży, ale także stosowną wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji karygodnych błędów.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy wydatek?

Warto zaznaczyć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo akt urodzenia czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu oddzielny numer oraz zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli najczęściej mają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]