Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Chcesz poznać więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko Biała? Skieruj się na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się tylko poznawaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w przypadku osób chcących pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe tak naprawdę wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy osobowościowe, inteligencji, temperamentalne. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr oraz aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Przekazywanie fałszywych informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]