Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

Poszerz swoje wiadomości o trigeneracji.

W wyniku rozkwitu przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, a także poczucie jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa szukają nowatorskich rozwiązań, które nie tylko obniżą wydatki poniesione na działalność, ale jednocześnie przyczynią się do powstrzymania negatywnego ich wpływu na środowisko.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez wdrażanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez zredukowanie użycia surowców kopalnych oraz zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, czy trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowane jest też zimno.

W licznych obszarach przemysłu możliwe jest także użycie “czystej energii”, czyli energii z odzysku. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej wykorzystanie przynosi z czasem spore oszczędności, a także skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W czasie globalnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na ekosystem jak również wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Ukierunkowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna droga do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Rzecz jasna, implementacja tego typu środków generuje znaczne koszty, niemniej jednak w efekcie korzyści jakie one zapewniają, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z kolei zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10